שאלה 1 מתוך 30
10442
ID: 010F1487
למי מותר להשיט אופנוע ים?
רק למשיט המוסמך להשיט אופנוע ים, או לתלמיד שעבר בהצלחה מבחן עיוני למשיט
לכל אחד בתנאי שבעל תעודת המשיט נמצא על האופנוע ויושב על אחד המושבים
באופנוע דו מושבי או תלת מושבי, בעל תעודת משיט יכול לשבת במושב אחורי, בתנאי
כל בעל תעודת משיט אחרת כלשהי (סירה/ספינה) אפילו אם אינו מוסמך דווקא
 נסה שוב
למי-מותר-להשיט-אופנוע-ים_2
80941
ID: 010F0108
מהו האופן היעיל ביותר לכיבוי שריפת דלק במקום פתוח ?
שימוש והתזת קצף במטפה קצף
התזת סילון חזק של מים במשאבת כבוי
התזת מי-ים על המקום הבוער
להפעיל מטפה גז
 נסה שוב
מהו-האופן-היעיל-ביותר-לכיבוי-שריפת-דלק-במקום-פתוח
76125
ID: 010F0078
מהו יציג גורר עם משך של 120 מ' ביום?
מעוין
אין לו סימן יום
משולש הפוך
עיגול מעוין עיגול
 נסה שוב
מהו-יציג-גורר-עם-משך-של-120-מ-ביום
39248
ID: 010F0139
אתה מפליג באופנוע ים J ורואה ספינה B המניפה על התורן שלה דגל כמתואר בתמונה 104 ומתחתיו כדור שחור עליך:
B מסמן מצוקה, יש לגשת ולעזור
B מודיע שהוא עוגן לצורך חיפוש אדם בים
B מהווה סירת אם לצולל צריך לשמור מרחק מעל 200 מטר ממנו
B ללא שליטה אך הניף דגל במקום הכדור השני ולכן-צריך לשים לב!
 נסה שוב
אתה-מפליג-באופנוע-ים-J-ורואה-ספינה-B-המניפה-על-התורן-שלה-דגל-כמתואר-בתמונה-104-ומתחתיו-כדור-שחור-עליך
59747
ID: 010F0074
אתה מבחין מול חרטום בירכתי מפרשית, פעולתך?
אני מפנה, ממוכן מפנה למפרשית
ממשיך בקורס ובמהירות
אני מפנה, עוקף יפנה לנעקף
אף תשובה אינה נכונה
 נסה שוב
אתה-מבחין-מול-חרטום-בירכתי-מפרשית-פעולתך
60785
ID: 010F0083
אתה כלי שיט A מבחין בכלי שיט M המשמיע אות קולי לפי תמונה 119, מה פעולתך?
זהו ממוכן העושה דרכו בערפל ,
זהו אות מצוקה, אני ניגש לעזור
אני מפנה, הרואה מימין
אני מפנה, זהו כלי שיט מוגבל
 נסה שוב
אתה-כלי-שיט-A-מבחין-בכלי-שיט-M-המשמיע-אות-קולי-לפי-תמונה-119-מה-פעולתך
91782
ID: 010F1488
באיזה מקומות/תנאים מותר לאופנוע ים להפליג בים הפתוח?
אין שום איסורים והגבלות לשייט אופנוע ים בים הפתוח.
בכל מקום שאיננו חוף רחצה מוכרז, אבל מותר בתוך רצועה שמקו השפל ועד 300 מטרים
מותר להפליג לאורך החוף כל עוד ניתן לשמור איתו קשר עין ואין מתרחצים.
בכל מקום מורשה , במרחק מעל 300 מטרים מהחוף עד מרחק של 1 מייל .
 נסה שוב
באיזה-מקומות-תנאים-מותר-לאופנוע-ים-להפליג-בים-הפתוח_2
1346
ID: 010F0112
מצאת בים אדם מחוסר הכרה מהי פעולתך הראשונה?
לעטוף אותו בשמיכה
לבצע מיד הנשמה מפה לפה
להשקותו במשקה חם
לבדוק נשימה ודופק
 נסה שוב
מצאת-בים-אדם-מחוסר-הכרה-מהי-פעולתך-הראשונה
14932
ID: 010F0101
אופנוע ים D רואה את כלי שייט L המציג סימן יום כמתואר בתמונה 83, מהי הפעולה הנדרשת?
L עוגן, ומניף דגל לאום D יכול לעבור על ידו
L על שרטון, על D להפליג בזהירות רבה
L מסמן שהוא מתמרן בקושי, על D לפנות לו דרך שמאלה
L מבקש עזרה ועל D לגשת ולסייע לו
 נסה שוב
אופנוע-ים-D-רואה-את-כלי-שייט-L-המציג-סימן-יום-כמתואר-בתמונה-83-מהי-הפעולה-הנדרשת
20872
ID: 010F0178
מה תהיה פעולתך הראשונה הנדרשת לטיפול באדם מחוסר הכרה?
לעטוף אותו בשמיכה
לבדוק נשימה ודופק
לבצע מיד הנשמה מפה לפה
להשכיבו בצל
 נסה שוב
מה-תהיה-פעולתך-הראשונה-הנדרשת-לטיפול-באדם-מחוסר-הכרה
55530
ID: 010F1481
באיזה מקרה על פי החוק, לא יהיה חייב אופנוע-ים בפנוי דרך לכלי שייט המוגבל בכושרו
כאשר המוגבל מתקרב מולו.
כאשר המוגבל מתקרב משמאלו.
כאשר המוגבל מתקרב מאחוריו ומשיג את האופנוע ים.
לא יתכן בשום מקרה שכלי שייט מוגבל יפנה דרך לאופנוע-ים.
 נסה שוב
באיזה-מקרה-על-פי-החוק-לא-יהיה-חייב-אופנוע-ים-בפנוי-דרך-לכלי-שייט-המוגבל-בכושרו
92359
ID: 010F0179
מהו הטיפול הנדרש כתוצאה מפגיעת דג ארסי?
חימום איזור הפגיעה
השקיית הנפגע בהרבה נוזלים כדי למנוע התייבשות
קירור איזור הפגיעה
שטיפת איזור הפגיעה בחומץ או במים מהולים באמוניה
 נסה שוב
מהו-הטיפול-הנדרש-כתוצאה-מפגיעת-דג-ארסי
30697
ID: 010F0142
בעת נפילת אופנוע ים מגל גבוה, במהירות הפלגה גבוהה, מי נתון לסכנה גדולה יותר?
נוהג האופנוע
הנוסע מאחור
שניהם באותה מידה
זה מביניהם שנמצא בגיל מבוגר יותר
 נסה שוב
בעת-נפילת-אופנוע-ים-מגל-גבוה-במהירות-הפלגה-גבוהה-מי-נתון-לסכנה-גדולה-יותר
86925
ID: 010F1532
אופנוע ים I מבחין בכלי שייט ממונע A המציג סימן יום כמתואר בתמונה 79, ומתקרב אל I, וקיימת סכנת התנגשות, מהי הפעולה הנדרשת?
A חייב לפנות דרך ל I.
I חייב לפנות דרך ל A.
I מהיר יותר, ולכן אפשר להמשיך.
A ממוכן מפנה לאופנוע ים.
 נסה שוב
אופנוע-ים-I-מבחין-בכלי-שייט-ממונע-A-המציג-סימן-יום-כמתואר-בתמונה-79-ומתקרב-אל-I-וקיימת-סכנת-התנגשות-מהי-הפעולה-הנדרשת
5809
ID: 010F0040
קיימת לכאורה סכנת התנגשות בין כלי שייט , בין N אופנוע ים לבין C המציג סימן יום שבתמונה 77 :
C מסמן שהוא מוגבל בתמרון, על N לפנות לו דרך.
C עוגן. N ימשיך בדרכו.
C ו N פונים כל אחד ימינה, חרטום מול חרטום.
C מבקש עזרה על N לגשת לעזור לו.
 נסה שוב
קיימת-לכאורה-סכנת-התנגשות-בין-כלי-שייט-בין-N-אופנוע-ים-לבין-C-המציג-סימן-יום-שבתמונה-77
35715
ID: 010F0054
הסימן בתמונה 86 הינו:
מצוקה וזקוק לסיוע
גוררת עם משך של עד 200 מטר
גוררת עם משך של מעל 200 מטר
מפרשית המפליגה בעזרת מנוע
 נסה שוב
הסימן-בתמונה-86-הינו
9219
ID: 010F0159
מהו העומק הרדוד ביותר המאפשר בביטחון הפעלת מנוע של אופנוע ים?
לפחות 6 מטר
לפחות 0.6 מטר
כאשר קצה צינור פליטת הג'ט מכוסה מים
לפחות 6 ס"מ
 נסה שוב
מהו-העומק-הרדוד-ביותר-המאפשר-בביטחון-הפעלת-מנוע-של-אופנוע-ים_1
64094
ID: 010F0105
מהי הפעולה הראשונה הנדרשת לביצוע ,באדם המחוסר הכרה ?
לבדוק נשימה ודופק
לעטוף אותו בשמיכה
להשקותו במשקה חם
לבצע מיד הנשמה מפה לפה
 נסה שוב
מהי-הפעולה-הראשונה-הנדרשת-לביצוע-באדם-המחוסר-הכרה
36450
ID: 010F0177
אופנוע ים C מבחין בכלי שייט N המציג סימן יום כמתואר בתמונה 77, מהי הפעולה הנדרשת?
N מבקש עזרה ועל C לגשת ולסייע לו
N עוגן, C יכול להמשיך להפליג
N מסמן שהוא מתמרן בקושי, על C לפנות לו דרך שמאלה
C ו- N יכולים להמשיך בדרכיהם
 נסה שוב
אופנוע-ים-C-מבחין-בכלי-שייט-N-המציג-סימן-יום-כמתואר-בתמונה-77-מהי-הפעולה-הנדרשת
65213
ID: 010F2085
אלו בדיקות יש לבצע עלמנת לדעת שהמטף תיקני?
לבדוק את תאריך פקיעתו.
לבדוק שמחוג הלחץ נמצא על הצבע הירוק
ניתן לשקול ולראות שהמשקל מתאים לרשום.
כל התשובות נכונות.
 נסה שוב
אלו-בדיקות-יש-לבצע-עלמנת-לדעת-שהמטף-תיקני
22600
ID: 010F0066
כ"ש N גוררת סירה ומציגה סימנים שבתמונה 86 ו-79, לפניה אופנוע ים E. קיימת סכנת התנגשות. מי מפנה למי?
E יפנה ל-N, מוגבל בתמרונים.
עלי לפנות לגורר בפעולה
N יפנה ל E , משיג ועובר
E יפה ל-N, הסימנים אינם ברורים, אם יש ספק יש לפנות.
 נסה שוב
כ-ש-N-גוררת-סירה-ומציגה-סימנים-שבתמונה-86-ו-79-לפניה-אופנוע-ים-E-קיימת-סכנת-התנגשות-מי-מפנה-למי
42356
ID: 010F0122
אות מצוקה יעיל לרוכב אופנוע ים הוא:
הפעלת מצוף עשן בצבע כתום
נצנוץ במראת איתות או פיסת מתכת מבריקה
הנפת ידיים לצידי הגוף מעלה - מטה באיטיות
כל התשובות נכונות
 נסה שוב
אות-מצוקה-יעיל-לרוכב-אופנוע-ים-הוא
22589
ID: 010F1512
בעת תדלוק האופנוע, מהו האופן היעיל ביותר לכיבוי שריפת דלק?
התזת קצף ממטפה קצף.
התזת סילון חזק של מים במשאבת כבוי.
התזת מי- ים על המקום הבוער
להפעיל מטף גז
 נסה שוב
בעת-תדלוק-האופנוע-מהו-האופן-היעיל-ביותר-לכיבוי-שריפת-דלק
73389
ID: 010F2083
על פי התקנה, כיצד צריך להיות לבוש הנוסע מאחור?
אין משמעות לפרטי הלבוש.
בכל פריט לבוש שיבחר בכדי לשמור על צניעות
חייב בחליפה גלישה מלאה ועבה.
מכנס עבה, מהמותנים ועד הבירכים
 נסה שוב
על-פי-התקנה-כיצד-צריך-להיות-לבוש-הנוסע-מאחור
40278
ID: 010F2060
כלי שייט המציג תמונה 82:
מפליג על מנוע בלבד
מפליג על מפרשים בלבד
מפליג על מנוע ומפרש יחד
עוגן
 נסה שוב
כלי-שייט-המציג-תמונה-82
96497
ID: 010F0204
מהו תפקידו של מדומם החרום המותקן באופנוע ?
לדומם את המנוע במקרה של שריפה
לדומם את המנוע בסיום ההפלגה
לדומם את המנוע בעת נפילה למים
לדומם את המנוע כשנגמר הדלק במיכל
 נסה שוב
מהו-תפקידו-של-מדומם-החרום-המותקן-באופנוע
93436
ID: 010F0212
אתה מפליג באופנוע ים A ורואה לפניך ספינה M המניפה על התורן שלה דגל כמתואר בתמונה 106 ומעליו כדור שחור, מה כוונתה?
M קוראת לעזרה ולכן יש לחוש לכוונה ולסייע
M מודיעה שהיא עוגנת וממתינה לאשור רפואי לכניסה למרינה
M מהווה אוניית אם לצוללים ויש להתרחק ממנה לפחות 200 מטר
M היא ספינה ללא שליטה ויש להתרחק ממנה כדי לא להפריע לשיוטה
 נסה שוב
אתה-מפליג-באופנוע-ים-A-ורואה-לפניך-ספינה-M-המניפה-על-התורן-שלה-דגל-כמתואר-בתמונה-106-ומעליו-כדור-שחור-מה-כוונתה
33817
ID: 010F2078
איזה סימנים בטבע מבשרים על התקרבות סערה אל האזור בו אנחנו נמצאים ?
התרבות של עננים כהים ונמוכים, שנעים בשמיים במהירות ממערב או מדרום-מערב.
לחץ האוויר יורד במהירות יחסית ובצורה ניכרת.
בים התיכון ובכינרת: רוחות מדרום-מערב או מערב ההולכות ומתחזקות
כל התשובות נכונות
 נסה שוב
איזה-סימנים-בטבע-מבשרים-על-התקרבות-סערה-אל-האזור-בו-אנחנו-נמצאים_2
59463
ID: 010F0180
מהם שלושת מרכיבי האש ?
חמצן, חום, חומר בעירה
חום, חנקן, חומר בעירה
מוצקים,נוזלים,חשמל
להבות,עשן, גז
 נסה שוב
מהם-שלושת-מרכיבי-האש_1
97588
ID: 010F0219
מהי הפעולה הראשונה הנדרשת,לטיפול באדם מחוסר הכרה?
לבצע מיד הנשמה מפה לפה
לעטוף אותו בשמיכה
להשקותו במשקה חם
לבדוק נשימה ודופק
 נסה שוב
מהי-הפעולה-הראשונה-הנדרשת-לטיפול-באדם-מחוסר-הכרה
1 30 60